Wie is Robbert Paul?

Gave dingen doen

Als ik het simpel moet verwoorden beschouw ik mezelf vooral als een geboren ‘opportunity creator’. Dat is uiteraard niet waarvoor ik ben opgeleid. Maar mijn studie aan de Erasmus Universiteit (Bedrijfskunde / Marketing Management) heeft wel de fijne basis gelegd voor de 15 jaar die daarop volgden. In die periode heb ik namelijk verschillende managementposities bekleed in sales. Hiermee heb ik altijd in de frontlinie van business development gestaan.

Strategisch business development is dus een specialisme én passie geworden die ook uitstekend bij mijn persoonlijkheid past. Ik heb een scherp oog ontwikkeld voor het detecteren van vernieuwende concepten en kan zo bijna instinctief de slagingskansen van een eerste idee inschatten. Bovendien heb ik een grote honger naar de versnelling.

Wat dat laatste betreft zal het nooit ten koste gaan van het stellen van harde eisen aan goede planning, routing en targets.

Sinds 2020 werk in alle vrijheid als opportunity creator onder de naam Factor Ferket. Gave dingen doen. Met vernieuwing en innovatie duurzame groei versnellen bij mijn opdrachtgevers.

Mijn vakgebied vraagt niet alleen om het leggen van veel contacten en het bouwen van een sterk netwerk. Maar ook om situaties goed aan te voelen en om bovendien een sterk associatief vermogen. Er moeten bij nieuwe ideeën namelijk verbanden worden gelegd die niet door iedereen worden gezien. Dat komt doordat dat de meeste mensen zich ontwikkeld hebben tot specialist, en daardoor minder getraind zijn in het overzien van het grotere geheel. Andere gewaardeerde skills zijn onder andere overtuigingskracht, en het vermogen om voor alle betrokkenen een win/win situatie te creëren.

Het Fenomeen

Om te innoveren c.q. transformeren, heb je een breed palet aan skills, vakkennis en ervaring nodig. De meeste mensen worden echter vaak opgeleid tot specialist op een specifiek gebied. Wij noemen dat ‘I-shaped’ personen.

Om echt te vernieuwen, moet je verbanden leggen binnen een innovatief concept die anderen niet maken. Nadat deze verbindingen zijn gelegd moeten verschillende experts met elkaar gaan samenwerken. De verbinder in zo’n proces noemen wij een ’T-shaped’ persoon. Dit type professional heeft een diepgaande toewijding en specialistische kennis, maar heeft ook de vaardigheden om over de grenzen heen te kijken van alle disciplines en ze te verbinden; het horizontale deel van de T.

Een T-shaped professional heeft dus het ideale profiel om een dergelijk proces op te zetten, aan te sturen en succesvol naar de eindstreep te brengen.

De kennismaking

De honorering

Ik hanteer verschillende honoreringsmogelijkheden; afgebakende afspraken per project, een abonnementsvorm of voor bepaalde onderdelen zelfs ook een prestatievergoeding.

We vinden altijd een vorm die voor alle partijen het beste werkt.

Get in touch!