Connect the unconnected

Opportunity creator voor ambitieuze ondernemers;

 

“Welke droom en uitdagingen heb je in de business?” – Dat is vaak de eerste vraag die ik aan ondernemers stel en waar niet altijd een even scherp antwoord op komt. Natuurlijk weten ze feilloos te omschrijven wat ze doen, maar wat ze moeten doen om een stap voorwaarts te maken is lastiger. De ambitie is er, maar ze zitten vast in een denkpatroon dat hen eerder veel heeft gebracht, maar nu ook vaak beperkt.

 

Het is exact op dit snijvlak waar ik met Factor Ferket ondernemers strategisch kan helpen en inspireren. Allereerst met het ontdekken van de kansgebieden welke nieuwe projecten, innovatieve concepten en soms zelf nieuwe bedrijven laat ontstaan!

En vervolgens met het leggen van verbindingen met de (strategische) partners die daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

 

Het zijn vaak partners uit een andere categorie die gelijksoortige interesses of belangen hebben, maar nog niet op de radar van de ondernemer staan. En andersom.

De juiste partijen vinden en aan elkaar koppelen vergroot de slagingskansen en het succes.

Het Spelsysteem

Ik hanteer een heldere aanpak voor het gehele traject dat uit 3 fases bestaat en de factoren creëert voor een succesvolle en duurzame groei. In het ideale proces doorlopen we samen alle fases. Als het gewenst is om op een lopend proces in te stappen is dat uiteraard ook mogelijk.

 

Verkennen

nieuwe kansen signaleren en zoeken in de markt

De wereld verandert continu en dat geldt ook voor de business en de verdienmodellen. Dat vergt dus ook wat van het aanpassingsvermogen van bedrijven. Neem de enorme toename van de online verkopen van producten en diensten van het afgelopen jaar. Ben je bijvoorbeeld al goed op weg met het digitaliseren van je onderneming? In deze eerste fase nemen we jouw markt onder de loep en brengen we in kaart waar voor jou de beste kansgebieden liggen; voor de korte en lange termijn. In mijn rol als coach begeleid ik je bij deze ontdekkingstocht en het maken van de juiste strategische keuzes.

Verbinden

strategische partners en samenwerkingen tot stand brengen

Het openen van nieuwe deuren brengt vaak ook een nieuw speelveld in beeld. Waar je soms niet alle kennis voor in huis hebt of het juiste netwerk om die kennis te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan partijen die waarde kunnen toevoegen zoals creatieve bureaus. Of investeerders die start-ups en kwalitatieve ondernemers met een veelbelovend businessmodel verder op weg willen helpen. Of wat denk je van het vinden van sponsoren voor dat fantastische evenement dat we hebben bedacht. De behoeften kunnen soms erg divers zijn. In deze fase brengen we samen in kaart wat er precies nodig is om de ambities te realiseren. Vervolgens ga ik aan het werk om ‘het dreamteam’ samen te stellen; de juiste partijen en personen selecteren, benaderen en de verbindingen tot stand brengen.

Versnellen

aanjager en stuwende kracht achter het business concept

Nu we het nieuwe concept hebben en de juiste partijen hieraan hebben verbonden begint de volgende cruciale fase. We hebben een vliegende start nodig om ons aanbod bij de juiste doelgroep onder de ogen te brengen. Wat wordt het concrete plan om het beoogde resultaat te halen? Samen stellen we dit op en zorgen we dat alles in stelling wordt gebracht. Tijdens de belangrijke introductiefase houden we vinger aan de pols en sturen we waar nodig bij. 

Het speelveld

Een nieuw speelveld betreden waar je weinig verstand van hebt of waar je eigen netwerk de beperkende factor is kan behoorlijk lastig zijn. Het kan in potentie zelfs een bedreiging voor het nieuwe concept vormen omdat je aan bepaalde partijen niet hebt gedacht. Of de meest geschikte over het hoofd ziet. Lees meer over het speelveld

 

 

 

De kennismaking

De honorering

Ik hanteer verschillende honoreringsmogelijkheden; afgebakende afspraken per project, een abonnements-vorm of voor bepaalde onderdelen zelfs ook een prestatievergoeding.

We vinden altijd een vorm die voor alle partijen het beste werkt.

Get in touch!